Happy End

Zgłoszenie do artykułu: Happy End

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Happy End

Happy End, Zbyszek & Danusia

Duo Happy End

Zbyszek & Dana (Happy End)

Data powstania:

styczeń 1975

Informacje

Pop-rockowa grupa wokalno-instrumentalna utworzona w styczniu 1975 r. w Łodzi z inicjatywy Zbigniewa Nowaka – voc., kbrd., lider, z Marią Jarzębską, Elżbietą Linkowską, Barbarą Sówką – voc., Mirosławem Kusiakowskim – bg., Eugeniuszem Mańką – dr., Jackiem Pogorzelskim – g. Zadebiutowała wiosną 1975 r. na antenie Rozgłośni Łódzkiej Polskiego Radia. Występowała w wielu imprezach estradowych i telewizyjnych. Zdobyła Srebrne Pierścienie na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu w latach 1976–1977 i w 1979 r. oraz III nagrodę na Festiwalu Przebojów w Dreźnie (NRD) w 1977 r.

Koncertowała za granicą, m.in. w ZSRR, NRD, Finlandii, Szwecji, Czechosłowacji i Norwegii oraz w ośrodkach polonijnych USA i Kanady. W 1979 r. nagrała pierwszy i jedyny w kraju LP Happy End: Jak się masz kochanie. W latach 1979–1981 zespół tworzyli: Andrzej Grzelak – bg., Danuta Nowak – voc., Zbigniew Nowak – pf., voc., lider, Elżbieta Sugalska – voc., Marian Tomaszewicz – dr., Andrzej Zinkiewicz – kbrd. W 1981 r. rozwiązała się.

Z zespołem współpracowali także: Piotr Mokrzycki, Alina Ostrowska, Feliks Pankiewicz, Elżbieta Świeczkowska, Elżbieta Rosikoń i Lidia Wandziewicz. Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 26 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego).

Grupa wznowiła działalność w 1988 r. w USA jako Duo Happy End: Zbigniew Nowak – voc., kbrd., Danuta Kremer-Nowak – voc. Występowała we własnych klubach (DiDi w Chicago, od 1996 r. w Saratodze na Florydzie). W 1992 r. ukazała się tam monografia zespołu (Zbyszek & Danusia) i CD Zbyszek & Danusia, Happy End: California, a w 1997 r. CD Zbyszek & Dana (Happy End): Welcome To America. Repertuar ostatnich płyt prezentowała w kraju podczas koncertów „Lata z Radiem” w 2001 r. Wkrótce też powrócili na stałe do kraju i zamieszkali w Ciechocinku[1].

Bibliografia