Heyman-Front Jazz

Zgłoszenie do artykułu: Heyman-Front Jazz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwa:

Heyman-Front Jazz

Front-Heyman Jazz

Data powstania:

1930

Data rozwiązania:

1943

Informacje

Orkiestra taneczna o charakterze jazzowym. Założona w Warszawie około 1930 r. przez Juliana Fronta i Zygmunta Heymana. W jej skład wchodzili instrumentaliści: Julian Front – vno, dyrekcja; Zygmunt Heyman – sxf., bjo; Michał Didyk – sxf.; Franciszek Witkowski – sxf., cl.; Filip Goldberg – perc., Stanisław Ferszko – pf., acc.; Tadeusz Jeselson – sxf., vno. Orkiestra wykonywała taneczną muzykę zachodnioeuropejską, przeboje z zagranicznych filmów i rewii. W 1931 r. dokonała swych jedynych nagrań dla „Syreny Record”. Działalność zespołu trwała około trzech lat (mniej więcej do 1934 r.)[1].

Bibliografia