Heyman-Front Jazz

Zgłoszenie do artykułu: Heyman-Front Jazz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Heyman-Front Jazz

Front-Heyman Jazz

Data powstania:

1930

Data rozwiązania:

1943

Informacje

Orkiestra taneczna o charakterze jazzowym. Założona w Warszawie około 1930 r. przez Juliana Fronta i Zygmunta Heymana. W jej skład wchodzili instrumentaliści: Julian Front – vno, dyrekcja; Zygmunt Heyman – sxf., bjo; Michał Didyk – sxf.; Franciszek Witkowski – sxf., cl.; Filip Goldberg – perc., Stanisław Ferszko – pf., acc.; Tadeusz Jeselson – sxf., vno. Orkiestra wykonywała taneczną muzykę zachodnioeuropejską, przeboje z zagranicznych filmów i rewii. W 1931 r. dokonała swych jedynych nagrań dla „Syreny Record”. Działalność zespołu trwała około trzech lat (mniej więcej do 1934 r.)[1].

Bibliografia