Zgłoszenie do artykułu: Ira

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Ira

Data powstania:

1987

Informacje

Radomski zespół rockowy utworzony w 1987 r. Debiutancki skład: Artur Gadowski – voc., Dariusz Grudzień – bg., Wojciech Owczarek – dr., Jakub Płucisz – g., lider, Grzegorz Wawrzęczak – kbrd. Zadebiutował w 1988 r. na Ogólnopolskim Młodzieżowym Przeglądzie Piosenki we Wrocławiu. W tym samym roku wystąpił w koncercie rockowym na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i nagrał swój pierwszy LP Ira dla Pronitu. Brał udział w Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie w latach 1992–1994. Rozwiązał się w 1995 r. W zespole grali także m.in. Tomasz Bracichowicz – kbrd., Piotr Łukaszewski – g., Piotr Sujka – bg. Reaktywował się w listopadzie 2001 r. jako kwartet (Artur Gadowski – voc., Wojciech Owczarek – dr., Piotr Sujka – bg., Zbigniew Suski – g.). Wystąpił na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2002. W 2004 r. jako kwintet (Artur Gadowski – voc., Maciej Gładysz – g., Wojciech Owczarek – dr., Sebastian Piekarek – g., sitar, Piotr Sujka – bg.) nagrał CD Ira: Ogień[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ira.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Ira [odczyt: 01.12.2011].