Jazz Believers

Zgłoszenie do artykułu: Jazz Believers

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Jazz Believers

Data powstania:

styczeń 1958

Data rozwiązania:

1960

Informacje

Zespół jazzowy utworzony w styczniu 1958 r. We wrześniu tego samego roku wystąpił na I Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree w Warszawie w składzie: Jan „Ptaszyn” Wróblewski – ten. sxf., Wojciech Karolak – alt sxf., Andrzej Trzaskowski – pf., lider, Krzysztof Komeda – pf., Jan Byrczek – cb., Jan Zylber – dr[1], Andrzej Kurylewicz – melofon, Jerzy Milian – vib[2]. Jego brzmienie utrwalone zostało w filmie pt. Jazz Camping wyreżyserowanym przez Bogusława Rybczyńskiego w 1959 r. Produkcja dokumentalna dotyczyła jednego z pierwszych w Polsce jazzowego jam session, zorganizowanego w Hotelu Górskim na Kalatówkach w Tatrach w tymże roku[3]. Zespół możemy również usłyszeć na LP Jazz Believers, nagranej z Romanem Dylągiem – cb. zamiast Jana Byrczka na próbnej płycie RCA Victor J80P. Z tego składu wyłoniło się samodzielne trio Krzysztofa Komedy[1]. Według różnych źródeł zespół został rozwiązany latem 1959 r. lub w 1960 r[2].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.dwutygodnik.com.pl/artykul/55-spelniony-sen-jazzmana.html
Artykuł pt. Spełniony sen jazzmana w internetowym dwutygodniku „Strona Kultury” [odczyt: 06.04.2010].

3. 

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/427887
Internetowa Baza Filmu Polskiego [odczyt: 07.04.2010].