Jazz Carriers

Zgłoszenie do artykułu: Jazz Carriers

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Jazz Carriers

Data powstania:

1971
Zespół powstał na jesieni w wyżej wymienionym roku.

Data rozwiązania:

1975

Informacje

Zespół jazzowy utworzony jesienią 1971 r. przez Zbigniewa Jaremkę – ten. sxf., lider, ze Zbigniewem Kitlińskim – dr., Marianem Komarem – cb., drugi lider, Henrykiem Miśkiewiczem – alt sxf., Pawłem Perlińskim – pf. Zadebiutował na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” ’72 we Wrocławiu, gdzie zdobył I nagrodę w kategorii zespołów jazzu nowoczesnego. W tym samym roku zdobył tytuł zespołu ekstraklasy europejskiej i złoty medal na festiwalu w Prerov (Czechosłowacja), a na festiwalu jazzowym w Beek-en-Donk (Holandia) uznany został za najlepszą grupę.

W latach 1973–1974 występował na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą”, Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree w Warszawie, brał udział w koncertach klubowych w kraju i za granicą, m.in. w NRD, RFN, Czechosłowacji i Bułgarii. Łączył w swej muzyce jazzową tradycję z nowoczesnością. W 1973 r. nagrał LP Jazz Carriers: Carry On, wydany przez Muzę w serii PJ nr 34. W zespole grali także: Andrzej Dechnik, Paweł Jarzębski – cb.; Kazimierz Jonkisz, Eryk Kulm – dr.; Sławomir Kulpowicz – pf. Rozpadł się w 1975 r[1].

Bibliografia