Jazz Singers

Zgłoszenie do artykułu: Jazz Singers

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Jazz Singers

Informacje

Pierwszy polski chór męski, naśladujący styl zespołu wokalnego The Revellers. W styczniu 1928 r. w Wielkiej rewii karnawałowej w teatrze „Nowe Perskie Oko” odbyła się pierwsza próba zademonstrowania nowego stylu piosenkarskiego w teatrze. Stworzono wówczas dla potrzeb programu trio wokalne, w skład którego weszli: Eugeniusz Bodo, Tadeusz Olsza i Tadeusz Roland. Ponownie sięgnięto do pomysłu w październiku tego samego roku. W rewii Klejnoty Warszawy – której premiera odbyła się 18 października 1928 r. Mimo, że zespół był efemerydą i wkrótce – wraz ze zmianą rewii – przestał istnieć, to jednak płyty przezeń nagrane należy uznać za pierwszą prezentację bardzo później popularnych w Polsce zespołów „revellersów”[1].

Bibliografia