Zgłoszenie do artykułu: KSU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

KSU

Data powstania:

1977

Informacje

Zespół punkrockowy. Powstał w 1977 r. w Ustrzykach Dolnych. Debiutancki skład: Bogusław Augustyn – voc., Wojciech Bodurkiewicz – kbrd., Waldemar Kuzianik – dr., Eugeniusz Olejarczyk – g., Lesław Tomkow – bg. Debiutował w 1980 r. na zorganizowanym przez siebie koncercie rockowym w Ustrzykach (Waldemar Kuzianika zastąpił Bogdan Tutak).W tym samym roku wystąpił na I Ogólnopolskim Przeglądzie Nowej Fali w Kołobrzegu. Do 1983 r. sporadycznie koncertował w okazjonalnych składach, a później zawiesił działalność.

W 1985 r. wznowił ją jako kwartet: Wojciech Bodurkiewicz – kbrd., Adam Michno – bg., Eugeniusz Olejarczyk – g., voc., Bogdan Tutak – dr. Do końca lat 80-tych cieszył się ogromną popularnością wśród fanów tego gatunku. Repertuar zespołu, utrwalony głównie na kasetach, m.in. MC Jabol punk, MC Pod prąd, MC 77-86 i MC Live ’92 kolportowany był w licznych kopiach pirackich. W 1989 r. ukazał się pierwszy LP KSU: Pod prąd, a rok później drugi LP KSU: Ustrzyki.

Od 1991 r. często zmieniał skład. Bartek Kądziołka – bg. zastąpił Adam Michno, w latach 1995–1996 grał w zespole Waldemar Moskal – g. Przez zespół przewinęło się kilkunastu muzyków, m.in. Leszek Dziarek, Paweł Gawlik, Jan Kidawa, Sebastian Mnich, Piotr Sewerniak, Zygmunt Waśko.

Wystąpił na Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie, na Festiwalu Róbrege w Warszawie, na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i na licznych koncertach klubowych w kraju, a także na Ukrainie i w Niemczech[1].

Bibliografia