Kabaret A Jak!

Zgłoszenie do artykułu: Kabaret A Jak!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Kabaret A Jak!

A Jak!

Data powstania:

2015

Informacje

Na scenie cztery kobiety. Prawnika, budowlańca, animatora społeczno-kulturowego i psychologa połączyła miłość do sceny, teatru, inteligentnego poczucia humoru oraz skeczy muzycznych.

Dziewczyny jako obiecujące kwiecie studenckiej młodzieży spotkały się na rynku w Krakowie, walcząc o ostatniego w sezonie obwarzanka, którego ostatecznie zjadł gołąb.

Od tego czasu jako żeński kabaret A JAK! występuje w różnych częściach Polski i z sukcesami bierze udział w najważniejszych przeglądach kabaretowych zdobywając liczne nagrody, m.in.: Grand Prix podczas 32. Ostrołęckich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA czy Nagrodę im. Mirka Wujasa za zajęcie I miejsca w Konkursie Piosenki podczas 34. PAKI w Krakowie[1].

Bibliografia

1. 

Kozłowska, Agnieszka.
Wywiad Agnieszki Kozłowskiej z Kabaretem A Jak! przeprowadzony 15 września 2018.