Kapitan Nemo

Zgłoszenie do artykułu: Kapitan Nemo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Kapitan Nemo

Data powstania:

1984

Informacje

Zespół rockowy utworzony przez Bogdana Gajkowskiego w 1984 r. w Warszawie. Zadebiutował w 1983 r. nagraniem SP dla Tonpressu z piosenkami Elektroniczna cywilizacjaPo co mówić o tym. W nagraniach wzięli wówczas udział Bogdan Gajkowski i muzycy studyjni. Na estradzie wystąpił po raz pierwszy na koncercie rockowym w Hali Gwardii w Warszawie w 1984 r. w składzie: Marek Bojanowski – bg., Bogdan Gajkowski – kbrd., voc., lider, Krzysztof Kasprzyk – kbrd., Krzysztof Kobyliński – kbrd., Adam Kolarz – dr. Swoje nagrania promował na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1984 r. i 1989 r. oraz na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie w 1989 r.

Od końca lat 80-tych do 1992 r. zespół tworzyli: Marek Bojanowski – kbrd., Bogdan Gajkowski – g., kbrd., voc., lider, Marek Kalin – bg., Krzysztof Kasprowicz – dr., Piotr Przybył – g. Repertuar zespołu spopularyzowały w kraju teledyski zrealizowane m.in. do utworów SOS dla Planety, Twoja Lorelai, Bar Paradise, WideonarkomaniaNic się nie zmienia. Jego piosenki znane są również za granicą, m.in. we Francji i Szwecji oraz w USA, dzięki LP In a Little While, który jest anglojęzyczną wersją LP Jeszcze tylko chwila[1].

Bibliografia