Klaus Mittfoch

Zgłoszenie do artykułu: Klaus Mittfoch

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Klaus Mittfoch

Klaus Mit Foch

Data powstania:

1981

Data rozwiązania:

1989

Informacje

Wrocławska grupa rockowa utworzona w 1981 r. przez Lecha Janerkę – voc., bg., lider, z Wiesławem Mrozikiem – g., Krzysztofem Pociechą – g., Kazimierzem Syczem – dr. Zadebiutowała w 1981 r. w Turnieju Młodych Talentów w Warszawie. Na Ogólnopolskim Młodzieżowym Przeglądzie Piosenki w Toruniu w 1983 r. (z Markiem Puchałą – dr.) wygrała nagrodę rzeczową i kontrakt na nagranie SP w wytwórni Tonpress. Wkrótce nagrała w niej swój największy przebój Jezu, jak się cieszę.

W 1983 r. ukazał się pierwszy LP Klaus Mitffoch, uznany w 1985 r. w ankiecie dziennikarzy „Magazynu Muzycznego” za najlepszą płytę rockową 40-lecia. Płyta ta ukazała się również na rynku hiszpańskim, wydana przez firmę Oihuka Doscos. W ankiecie magazynu „Jazz Forum” Rock Top ’83 zespół uznany został za największy talent roku, a w ankiecie krytyków magazynu „Non Stop” za zespół roku 1983. W konkursie na piosenkę Programu III Polskiego Radia zaprezentował Ogniowe strzelby i otrzymał nagrodę za obiecujący debiut antenowy.

Po odejściu Lecha Janerki w 1986 r. występował pod nieco zmienioną nazwą Klaus Mit Foch w składzie: Paweł Chyliński – voc., Jacek Fedorowicz – bg., Zbigniew Kapturski – g., voc., Wiesław Mrozik – g., voc., kbrd., Marek Puchała – dr., voc. W 1987 r. nagrał LP Klaus Mit Foch: Mordoplan, wydany przez Muzę. W 1989 zawiesił działalność[1].

Bibliografia