Zgłoszenie do artykułu: Kobong

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Kobong

Data powstania:

1994

Data rozwiązania:

1998

Informacje

Zespół hardrockowy. Powstał w 1994 r. w Warszawie. Debiutancki skład: Bogdan Kondracki – voc., bg., Maciej Miechowicz – g., Robert Sadowski – g., Wojciech Szymański – dr. Rok później nagrał pierwszy CD Kobong. Repertuar pierwszej płyty prezentował podczas licznych koncertów plenerowych i klubowych w kraju, a drugiej także w Austrii. Później znacznie ograniczył działalność estradową. W 1998 r. przestał istnieć. W 2003 r. ukazała się autorska reedycja CD Kobong: Chmury nie było, wydanego przez OffMusic/TOtamTo. Bogdan Kondracki, Maciej Miechowicz i Wojciech Szymański kontynuują działalność estradową pod nazwą Neuma[1].

Bibliografia