Koman Band

Zgłoszenie do artykułu: Koman Band

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Koman Band

Data powstania:

1972

Data rozwiązania:

1985

Informacje

Zespół Janusza Komana, działający z przerwami od 1972 do 1985 r. W latach 1972–1973 zespół tworzyli: Maciej Czaj – dr., Janusz Koman – pf, Wojciech Michalczyk – g., Jerzy Śnigurowicz – bg., Andrzej Diering, Władysław Dobrowolski, Marian Maślanka, Zbigniew Wójcik – tr.; w latach 1974–1975: Janusz Koman – pf., Bogdan Krajewski – g., Jerzy Śnigurowicz – bg., Marian Śnigurowicz – dr., Andrzej Diering, Władysław Dobrowolski, Tadeusz Janiak – tr., Bernard Kondracki – ten. sxf., vno; w latach 1977–1978: Janusz Koman – pf, Włodzimierz Lubański – bg., vno, Paweł Serafiński – org., Andrzej Tylec – dr., Wojciech Waglewski – g.; w 1979 r.: Czesław Bartkowski – dr., Janusz Koman – pf., Remigiusz Kossacz – g., Paweł Serafiński – org., Wojciech Zalewski – bg.; w 1985 r.: Krzysztof Barcik – g., Janusz Koman – pf., Maciej Latalski – bg., Paweł Serafiński – org., Paweł Twardoch – dr., Andrzej Balsam, Andrzej Diering – tr., Grzegorz Nagórski – tbn., Maciej Sikała – ten. sxf. Dokonał licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia[1].

Bibliografia