Kreszendo

Zgłoszenie do artykułu: Kreszendo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Kreszendo

Data powstania:

2003

Informacje

Zespół Kreszendo powstał w 2003 r. Utworzyli go znakomici instrumentaliści i cenieni muzycy sesyjni: Adam Niedzielin – kbrd., Marek Olma – dr., Jacek Królik – g., Grzegorz Piętak – bg. i Leszek Szczerba – sxf. Jego historia sięga roku 1993, kiedy to absolwenci Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach – Adam Niedzielin, Grzegorz Piętak iIreneusz Głyk, utworzyli Jazz Trio (I nagroda na „Jazz Juniors”). Jazz Trio, a następnie wywodzący się z niego Jazz Sound Quartet, podczas wielu koncertów w klubach jazzowych w całym kraju prezentowało stylistykę i wykonywało kompozycje, które po wielu latach weszły do repertuaru Kreszendo.

Impulsem do powstania zespołu była potrzeba muzyków – znanych z udziału w wielu nieautorskich projektach – realizacji własnych pomysłów muzycznych i udokumentowania ich w postaci płyty. W 2003 r. ukazała się płyta zatytułowana Stało się (m.in.: Gumisiowa jesień, Bilet nad morze). To muzyka dojrzała i stonowana, którą można zaliczyć do nurtu smoothjazzowego. Obok utworów funkowych znajdują się kompozycje o charakterze akustyczno-swingowym. Zespół występował na południu Polski, m.in. w Pszczynie, Tarnowie, Wadowicach, ale również w Warszawie i w krakowskich klubach jazzowych, m.in.: „Drukarnia na Kazimierzu”, „Green Club”, „Harris Piano Jazz Bar” i „U Louisa”[1].

Bibliografia