Zgłoszenie do artykułu: Kuzmir

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Kuzmir

Data powstania:

1995

Informacje

Nazwa zespołu w języku jidysz oznacza krakowski Kazimierz i z tym miejscem związana jest jego działalność. Zespół Kuzmir powstał w 1995 r. Od początku tworzy go trio: Tatiana Iwanko – vno i Wiaczesław Abaszidze – cb. – oboje związani wcześniej, m.in., z Donieckim Kwartetem Smyczkowym im. Sergiusza Prokofjewa, zespołem muzyki ukraińskiej „Lwów” i składami jazzowymi, oraz Marcin Filipek – acc., muzyk związany wcześniej z Krakowskim Kwintetem Akordeonowym i akordeonowym Emotion Trio.

Kuzmir wykonuje tradycyjną muzykę żydowską. Umiejętnie łączy ją z tradycją muzyki cygańskiej, ukraińskiej, rosyjskiej i bałkańskiej, co dokumentuje nagrana w 1996 r. płyta demo (m.in.: Alte Yiddische Tants, FrejlachRussian Scher). Zespół współpracował z wieloma twórcami i wykonawcami (wokaliści, instrumentaliści, aktorzy), zderzając własne wizje twórcze z ich wrażliwością, co dało interesujące i często zaskakujące efekty artystyczne. Występował niemal w całym kraju, m.in.: na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie (kilkakrotnie), na Światowym Zjeździe Dzieci Holocaustu w Zakopanem (1996 r.), VI Przeglądzie Polskich Filmów Fabularnych „Prowincjonalia” w Słupcy (1999 r.), Festiwalu Muzyki Kresowej w Żytniej (2000 r.), Festiwalu Muzyki Folkowej we Wrocławiu (2000 r.) – jako zespół wokalno-instrumentalny, Festiwalu Mniejszości Narodowych w Mielniku (2002 r.), Dniach Kultury Żydowskiej w Chmielniku (2003 r.) i na V Spotkaniach z Kulturą Żydowską „Simha” we Wrocławiu (2003 r.). Grał także, m.in., na zamku w Niepołomicach i na dworze w Tomaszowicach koło Krakowa. Regularnie koncertuje na krakowskim Kazimierzu (m.in., restauracja „Klezmer-Hois”), gdzie znane są jego interpretacje utworów: Fiddler On The Roof, Majzl TovSuita Bałkańska. Wziął udział w realizacji filmu o twórczości krakowskiego fotografika Stanisława Markowskiego pt. Chmury rodzą wiatr[1].

Bibliografia