Kwartet Warszawski

Zgłoszenie do artykułu: Kwartet Warszawski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Kwartet Warszawski

Data powstania:

1962

Data rozwiązania:

1981

Informacje

Zespół śpiewających instrumentalistów utworzony w 1962 r. przez Bohdana Kezika – voc., cb., lider, z Tomaszem Ochalskim – voc., pf., Włodzimierzem Szolcem – voc., alt sxf., Mirosławem Ufnalewskim – voc., dr. Początkowo grał jazzowe standardy i rozrywkowe wersje muzycznej klasyki. W 1963 r. zadebiutował pod hasłem Gramy i śpiewamy na koncertach w kraju. Na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’64 zdobył nagrodę publiczności. W tym samym roku zrealizował też jeden z pierwszych w historii TVP teledysków do piosenki pt. Idealny sierżant (reż. Krzysztof Zanussi).

Koncertował za granicą, m.in. w Holandii, Szwecji i RFN oraz w ośrodkach polonijnych USA i Kanady. Gag, dowcip, żart muzyczny stały się nieodłącznym elementem jego repertuaru. W nagraniach i podczas koncertów używał nowoczesnego wówczas elektronicznego instrumentarium (elektryczny bas, clavietta, string, tubon), stosował także technikę półplaybacku. Dokonał licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia, na dziesięć SP dla „Muzy”, „Pronitu” i „Veritonu” oraz na LP Kwartet Warszawski: Taaka ryba. Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 39 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego).

Z zespołem współpracowali także: Adam Lewandowski, Janusz Pliwko, Maciej Rostkowski, Andrzej Sułocki, Piotr Witomski, Narzyc Żołnowski – pf., Adam Chyła, Wojciech Kałuża, Bernard Kondracki, Edward Rykaczewski – sxf., Leszek Pieniążek – dr. Istniał do 1981 r[1].

Bibliografia