Zgłoszenie do artykułu: Leszcze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Leszcze

Data powstania:

czerwiec 2000

Informacje

Trójmiejski zespół pop-rockowy utworzony w czerwcu 2000 r. Debiutancki skład: Maciej Dombrowski – dr., Maciej Łyszkiewicz – kbrd., voc., Maciej Miecznikowski – voc., Zenon Miluski – g., Sławomir Porębski – perc., Jacek Sadowski – cb. Profil artystyczny zespołu, to nawiązywanie w muzyce i warstwie tekstowej do tradycji dansingowego kiczu. Po raz pierwszy pojawił się na estradzie trzy miesiące później przed publicznością gdyńskiego klubu Desdemona w repertuarze, który wypełnił debiutancki CD Leszcze: Wolne miasto dancing.

W 2002 r. wystąpił na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie otrzymał nagrodę dziennikarzy (ex aequo Blue Cafè). Od 2003 r. zespół tworzą: Piotr Chrapkowski – kbrd., Maciej Miecznikowski – voc., Jacek Sadowski – cb., Bartosz Staniszewski – g., Michał Szczeblewski (zastąpił go Artur Siwek) – dr. oraz Lucjan Sierpowicz – tr. i Adam Wendt – ten. sxf. wspomagający zespół na estradzie i nagraniach płytowych. Na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2008 otrzymał nagrodę publiczności w koncercie Premiery[1].

Bibliografia