Lubieżnicy Folkloru

Zgłoszenie do artykułu: Lubieżnicy Folkloru

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Lubieżnicy Folkloru

Data powstania:

wrzesień 1997

Informacje

Zespół Lubieżnicy Folkloru powstał we wrześniu 1997 r. Założyli go muzycy, którzy przez wiele lat prezentowali muzykę i taniec ludowy, grając w kraju i za granicą z zespołami folklorystycznymi, na czele z Zespołem Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”. Powstał jako protest niechlubnego wyrzucenia z zespołu „Słowianki”. Nazwa Lubieżnicy Folkloru została wykreowana przez Joannę Bobowską. Pierwszy skład to: Wojciech Joniec, Renata Ciaputa-Joniec, Jędrzej Bobowski, Joanna Bobowska, Paweł Marciniec, Katarzyna Słota-Marciniec. W pierwszych koncertach zespołu w tym w Droginii, Rotundzie w Krakowie, Spotkaniu z Balladą, Sylwester Sycylijski w Teatrze Bückleina w Krakowie brali udział również Marta Drwiła, Anna Śliwa oraz Janusz Mroczek znany kompozytor i aranżer folklorystyczny.

Obecnie tworzą go: Katarzyna Słota-Marciniec – voc., Zofia Dobrowolska-Gawlik – vno, Mirosław Gawlik – acc., Wojciech Joniec – g., voc., Piotr Skupniewicz – cl. i Lesław Wydrzyński – cb.

W jego repertuarze dominują własne aranżacje ludowych utworów instrumentalnych, m.in.: Dajčovo horo, Gankino horo, Jove, i wokalno-instrumentalnych z rejonu Bałkanów – Bułgarii, Macedonii, Bośni, Serbii i Chorwacji, co dokumentuje krótkie demo z 2000 r. Zespół występował głównie w Krakowie i jego okolicach. Na uwagę zasługuje udział w Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie (1999 r.), Międzynarodowym Festiwalu Kultury Studenckiej (2000 r.), Studenckim Festiwalu „Kozienalia” w Lublinie (2004 r.), a także koncerty na scenach Teatru ElJot i Teatru Bückleina, Centrum Kultury i Sztuki Niepełnosprawnych „Molière” i w ramach cyklu „Sławkowska śpiewa”, organizowanego przez Teatr Stary. Charakterystyczną cechą występów zespołu jest animowanie wraz z publicznością prostych tańców bałkańskich.

Z zespołem współpracowali lub współpracują: Renata Ciaputa-Joniec – voc., Joanna Mroczek – vno, Jędrzej Bobowski – cb., Bartosz Kaczmarczyk – cl. i Marek Rajss – perc[1], [2].

Bibliografia

1. 

Rabiański, Radosław.

2. 

Bobowski, Jędrzej.