Mainstream

Zgłoszenie do artykułu: Mainstream

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Mainstream

Data powstania:

1973

Data rozwiązania:

1977

Informacje

Kwartet jazzowy utworzony w 1973 r. z inicjatywy Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego – ten. sxf. i Wojciecha Karolaka – org., z Markiem Blizińskim – g., Czesławem Bartkowskim – dr. Jeszcze jako zespół bez nazwy dokonał serii nagrań radiowych. Z zarejestrowanych dla archiwum Polskiego Radia nagrań powstał debiutancki LP Mainstream.

Po raz pierwszy wystąpił publicznie 13 listopada 1974 r. w klubie studenckim „Riviera-Remont” w Warszawie. Koncertował we Francji, RFN, na Węgrzech i w Holandii. Występował na koncertach klubowych w kraju oraz w latach 1975–1977, na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Jazzowej „Jazz Jamboree” w Warszawie i Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu. Nagrał drugi LP Aquarium Live No 2: Mainstream & K. Magnusson. Z zespołem współpracowała Ewa Bem. Jako Mainstream Plus dokonał nagrań z orkiestrą symfoniczną dla archiwum Polskiego Radia. W kwietniu 1977 r. uczestniczył w koncercie inaugurującym działalność Jazz Club „Akwarium” w Warszawie.

Po raz ostatni wystąpił 11 grudnia 1977 r. w Łodzi. Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” odc. 70 (reż. Ryszard Wolański)[1].

Bibliografia