Mietek Folk

Zgłoszenie do artykułu: Mietek Folk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Mietek Folk

Data powstania:

1989

Informacje

Zespół folkowo-szantowy. Powstał w 1989 r. w Bartoszycach z muzyków tworzących rockową formację Legion S. Zadebiutował w marcu 1989 r. na Ogólnopolskim Studenckim Przeglądzie Piosenki Turystycznej „Yapa” w Łodzi. Początkowo działał jako kwartet: Piotr Kowalewicz – g., voc., Waldemar Krasowski – g., voc., Krzysztof Lebionko – voc., Krzysztof Mikiciuk – g., voc. Repertuar zespołu tworzą własne piosenki o tematyce morskiej. Wielokrotnie zmieniał i powiększał skład.

Od 1997 r. zespół tworzą Maciej Bajur – bg., Piotr Górski – voc., Paweł Grzywacz – dr., Waldemar Iłowski – g., voc., Piotr Kowalewicz – g., voc., Waldemar Krasowski – g., voc., Krzysztof Lebionko – voc., Marcin Pacholski – g. Jest laureatem wyróżnienia na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Autorskiej w 1989 r. w Warszawie, II nagrody na Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Kopyść” w Białymstoku w 1990 r., I nagrody na Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej „Klar” w Olsztynie w 1990 r., II nagrody na Festiwalu Piosenki Morskiej w Gdyni w 1991 r., III nagrody na „Shanties” w Mikołajkach w 1993 r., I nagrody na Żywiec Szanty w Węgorzewie w 1995 r[1].

Bibliografia