Zgłoszenie do artykułu: Non

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Non

Larry Novach Blues Band

Data powstania:

1994

Informacje

Nazwa zespołu wyraża jego kontestatorską postawę wobec rozmaitych przejawów współczesnej kultury i życia społecznego. Zespół Non powstał w 1994 r. jako bluesowa grupa Larry Novach Blues Band. Obecny skład tworzą: Rafał Blaszyński – voc., Marek Nowak – g., Michał Stachura – g., pf., fl., Aleksander Ligęza-Salomon – bg., hca., Tomasz Hoffman – kbrd., Maciej Giza – dr. i Marcin Bałasimowicz – dr. Zagrał dotąd kilka koncertów w krakowskich szkołach (IX LO, X LO) i klubach muzycznych, m.in.: „Klinika 35”, „Proxima”. Zajął II miejsce na rockowym przeglądzie „Party Rura”. Nagrał demo, na którym zarejestrowano najlepszy utwór zespołu pt. Non TV. W jego repertuarze znajdują się m.in. covery The Beatles, Marillion i Pink Floyd[1].

Bibliografia