Zgłoszenie do artykułu: Nurt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Nurt

Nurt ’94

Data powstania:

1971

Data rozwiązania:

1994

Informacje

Wrocławska grupa rockowa utworzona w 1971 r. w składzie: Kazimierz Cwynar – bg., voc., Aleksander Mrożek – g., voc., Roman Runowicz – g., voc. Zadebiutowała rok później na Festiwalu Młodzieżowej Muzyki Współczesnej w Kaliszu. Na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” w 1972 r. grupa zdobyła wyróżnienie. Dokonała też pierwszych nagrań w Rozgłośni Wrocławskiej Polskiego Radia. W 1973 r. ukazał się debiutancki LP Nurt, nagrany z udziałem Tomasza Stańki – tr.

Do 1975 r., kiedy Nurt zawiesił działalność, z zespołem współpracowali: Krzysztof Frey, Piotr Iskrowicz – g., Włodzimierz Grzesik – voc., Ryszard Misiek – alt sxf., Włodzimierz Krakus, Krzysztof Orłowski – fl., Mieczysław Jurecki – bg., Ryszard Sroka – dr.

Reaktywowała się w 1994 r. jako Nurt ’94 w składzie: Jan Baron – voc., Sylwia Damasiewicz – voc, Jacek Krzaklewski – g., Kazimierz Marut – dr., Aleksander Mrożek – g., voc., Bogdan Tymoszuk – dr. Po nagraniu CD Nurt ’94: Motyle i kloszardzi zawiesiła działalność[1].

Bibliografia