Zgłoszenie do artykułu: O.N.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

O.N.A.

Data powstania:

1994

Data rozwiązania:

2003

Informacje

Grupa rockowa utworzona zimą 1994 r. w Sopocie w składzie: Zbigniew Kraszewski – dr., Grzegorz Skawiński – g., voc., lider, Waldemar Tkaczyk – bg. (muzycy grupy Skawalker) i Agnieszka Chylińska – voc. Zadebiutowała w 1995 r. nagraniami na CD O.N.A.: Modlishka. Po raz pierwszy wystąpiła przed publicznością na Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej Opole 1995 w koncercie Przeboje i Premiery. Uczestniczyła we wszystkich ważniejszych imprezach rockowych i festiwalach w kraju (Sopot Rock Festival w latach 1995–1997, Odjazdy ’95, Marlboro Rock-in, Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej Opole ’96, Atlas Polskiego Rocka). Koncertowała także w ośrodkach polonijnych w USA. Od 1995 r. w zespole gra Wojciech Horny – kbrd. Jest laureatem

– nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk ’96 w kategoriach zespół roku, album roku – rock (CD O.N.A. Bzzzzz),

– nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk ’98 w kategoriach zespół roku, album roku – rock (CD O.N.A.: T.R.I.P.),

– nagrody dziennikarzy na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’97,

– nagrody Play-Box ’99,

– „Superjedynki” na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2000 w kategorii płyta rock,

– nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk 2001 w kategorii teledysk roku (Niekochana).

Piosenka Nienawidzę z CD O.N.A.: T.R.I.P znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Młode wilki ½ (reż. Jarosław Żamojda) z innym tekstem i pod zmienionym tytułem (Mimo wszystko). W 1999 r. ukazała się monografia grupy Andrzeja Grabowskiego Ona, oni, O.N.A., wydana przez „In Rock”. O zespole opowiada także film TV O.N.A. czyli konflikt pokoleń. W 2000 r. wzięła udział w nagraniu muzyki Grzegorza Skawińskiego do filmu Ostatnia misja (reż. Wojciech Wójcik).

16.03.2003 r. w warszawskim klubie „Stodoła” odbył się pożegnalny koncert zespołu, który postanowił nie kontynuować dalej działalności estradowej pod tą nazwą i w tym składzie. Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej muzyki Rozrywkowej (odcinek 207 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego)[1].

Bibliografia