Orkiestra Ósmego Dnia

Zgłoszenie do artykułu: Orkiestra Ósmego Dnia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Orkiestra Ósmego Dnia

Data powstania:

1977

Data rozwiązania:

1989

Informacje

Zespół instrumentalny. Powstał w 1977 r. w Poznaniu. Początkowo duet Grzegorz Banaszak – g., Jan A. P. Kaczmarek – lider, fidola Fischera, flety proste oraz niewkacz (polski instrument strunowy zbudowany w 1983 r. przez Jakuba Niewczyka). Do 1979 r. współpracował z Teatrem Ósmego Dnia, przygotowując muzykę do spektakli i widowisk m.in. Przecena dla wszystkich, Wilgoć, dla Sceny Plastycznej KUL Leszka Mądzika Wilgoć, Brzeg, Pętanie, Kir, Teatru Studio Jerzego Kaliny Pielgrzymi i tułacze, a także dla innych krajowych teatrów dramatycznych: Przypisy do Biesów wg Dostojewskiego (Teatr Studyjny w Łodzi), Nie-Boska Komedia (Teatr Polski w Poznaniu). Nagrał również muzykę do filmu Gra w ślepca (reż. Dominik Rettinger-Wieczorkowski). Później realizował własne programy artystyczne.

W 1978 r. wystąpił na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu, gdzie zdobył wyróżnienie. Koncertował na festiwalu New Music America ’82 w Nowym Jorku, Chicago, Bostonie, Detroit i Indianapolis. Wziął udział w koncertach radiowych i TV sieci CBS, PBS, NPR. Nagrał także w USA LP Orchestra of the Eight Day: Music for the End. Był finalistą Europejskiego Konkursu Jazzowego w Leverkusen (Niemcy) w 1983 r.

Od 1984 r. trio z Maciejem Talagą – g., czasami kwartet z Krzysztofem Ścierańskim – bg. Wystąpił na International Fiddle Festival ’84 w Londynie, gdzie dokonał także nagrań dla radia BBC. Prezentował własne programy muzyczne i teatralne (z wykorzystaniem projektorów filmowych, kamer wideo, monitorów i komputerów) na festiwalach muzycznych i teatralnych w RFN, Włoszech, Danii, Finlandii i Francji. Jest bohaterem hasła w w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 81 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego). W 1987 r. z okazji jubileuszu dziesięciolecia przygotował specjalny program w FP Krucjata dziecięca. Po wyjeździe Jana Kaczmarka do USA zakończył działalność[1].

Bibliografia