Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”

Mazowsze

Informacje

Jeden z największych na świecie zespołów artystycznych, prezentujących narodowe tańce, piosenki i przyśpiewki. Nazwa zespołu wywodzi się od centralnego regionu Polski – Mazowsza, jednak repertuar zespołu szybko rozszerzył się o folklor innych regionów. Zespół rozpoczął działalność 8 listopada 1948 r. na podstawie dekretu Ministerstwa Kultury i Sztuki. Pierwszym kierownikiem zespołu był Tadeusz Sygietyński. Początkowym założeniem była realizacja repertuaru ludowego opartego na pieśniach, przyśpiewkach i tańcach wsi mazowieckiej i regionalnej tradycji artystycznej. Idea zespołu powstała już podczas II wojny światowej, kiedy Tadeusz Sygietyński (kompozytor i miłośnik folkloru) oraz Mira Zimińska-Sygietyńska (aktorka) przyrzekli sobie, że jeśli przeżyją wojnę, założą zespół. Zimińska porzuciła karierę aktorki i zajęła się sprawami organizacyjnymi, natomiast Sygietyński komponował w oparciu o oryginalne ludowe pieśni. Siedzibą zespołu została podwarszawska posiadłość z początku XX wieku, nazwaną na cześć żony pierwszego właściciela Karolinem. Pod koniec 1948 r. do pałacu w Karolinie zaczęły zjeżdżać pierwsze grupy młodzieży z okolicznych wiosek i miasteczek. Rozpoczęła się nauka, próby, ćwiczenia i po dwóch latach, 6 listopada 1950 r., odbyła się premiera w Teatrze Polskim w Warszawie. Już w 1951 r. „Mazowsze” wystąpiło w ZSRR, trzy lata później w Paryżu, a sześć lat później przepłynęło Atlantyk. W 1995 r. zmarł Tadeusz Sygietyński i przyszłość zespołu była niepewna. Z pomocą przyszła Mira Zimińska-Sygietyńska, która aż do 1997 r. poświęciła się współpracy z „Mazowszem”.

Dziś zespół zachwyca młodością, wigorem, profesjonalizmem i kolorem. W jego repertuarze znajdują się opracowania folkloru z 42 regionów Polski.

Z uwagi na ogromne bogactwo repertuarowe i działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego „Mazowsze” uznawane jest za zespół narodowy, który przez Jerzego Waldorffa, wybitnego krytyka muzycznego, został nazwany perłą w koronie Rzeczypospolitej. „Mazowsze” pełni zaszczytną funkcję Ambasadora Polskiej Kultury. Zespół zdobył kilkadziesiąt nagród oraz wiele pochlebnych recenzji[1].

Bibliografia

1. 

http://mazowsze.waw.pl/
Oficjalna strona internetowa Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” [odczyt: 17.08.2014].