Sygietyński, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Sygietyński, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Sygietyński, Tadeusz

Pseudonim:

Teski

Data urodzenia:

24 września 1896

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

19 maja 1955

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor, akompaniator, autor tekstów. Kształcił się w Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie, następnie studiował w Warszawie – u Henryka Melcera, Zygmunta NoskowskiegoRomana Statkowskiego. Od 1912 r. kontynuował studia u Stefana Krehla, Hugo Riemanna i Maxa Regera w Lipsku, następnie u Arnolda Schönberga w Wiedniu. Studiował także etnografię i medycynę. Był dyrygentem w Grazu, Zagrzebiu i Lublanie, założył i kierował orkiestrą filharmonii w Dubrowniku.

Od 1926 r. działał w kraju. Był kierownikiem muzycznym teatrów w Łodzi, Lwowie, Warszawie (Teatr Letni). Pracował w radiu, interesował się folklorem muzycznym, co zaowocowało po II wojnie światowej jego pracą w Państwowym Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Komponował pieśni, piosenki, był autorem opracowań muzyki ludowej[1].

Bibliografia