Sygietyński, Tadeusz

Zgłoszenie do artykułu: Sygietyński, Tadeusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwisko:

Sygietyński, Tadeusz

Pseudonim:

Teski

Data urodzenia:

24 września 1896

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

19 maja 1955

Miejsce śmierci:

Warszawa

Informacje

Kompozytor, akompaniator, autor tekstów. Kształcił się w Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie, następnie studiował w Warszawie – u Henryka Melcera, Zygmunta NoskowskiegoRomana Statkowskiego. Od 1912 r. kontynuował studia u Stefana Krehla, Hugo Riemanna i Maxa Regera w Lipsku, następnie u Arnolda Schönberga w Wiedniu. Studiował także etnografię i medycynę. Był dyrygentem w Grazu, Zagrzebiu i Lublanie, założył i kierował orkiestrą filharmonii w Dubrowniku. Od 1926 r. działał w kraju. Był kierownikiem muzycznym teatrów w Łodzi, Lwowie, Warszawie (Teatr Letni). Pracował w radiu, interesował się folklorem muzycznym, co zaowocowało po II wojnie światowej jego pracą w Państwowym Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Komponował pieśni, piosenki, był autorem opracowań muzyki ludowej[2].

Bibliografia