Playing Family

Zgłoszenie do artykułu: Playing Family

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Playing Family

Data powstania:

październik 1964

Informacje

Krakowski zespół jazzu tradycyjnego utworzony we wrześniu 1964 r. Pierwszy skład: Andrzej Czechowski – tbn., Andrzej Czernicki – dr., Bogusław Mazurkiewicz – tr., Janusz Nowotarski – cl., lider, Tadeusz Oferta – bjo, Jan Poprawa – cb., Wojciech Salamon – pf. Zadebiutował na Zaduszkach Jazzowych w Krakowie w 1965 r. Koncertował w kraju i za granicą, m.in. w Czechosłowacji, NRD i Jugosławii. W 1967 r. zdobył I nagrodę na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu w kategorii zespołów tradycyjnych. Rok później otrzymał wyróżnienie w Konkursie Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka” w Warszawie. W 1969 r. zawiesił działalność.

Wznowił ją w kwietniu 1979 r. w składzie: Kazimierz Adamczyk – cb., Tadeusz Bachoń – pf., Paweł Dłużek – dr., Janusz Nowak – tbn., Janusz Nowotarski – cl., alt sxf., ten. sxf., lider, Ignacy Stojek – ten. sxf., Ryszard Wojnarowski – tr., Zbigniew Żmuda – g. W latach 1980–1983 i w 1986 r. występował w Konkursie Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka”. Jest laureatem

– I nagrody na festiwalu Breda ’79 (RFN),

– I nagrody w Spotkaniach Przyjaźni w Cieszynie i w Traditional Jazz Meeting w Krakowie w 1980 r.,

– nagrody głównej w Konkursie Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka” w 1981 r.,

– „Klucza do Kariery” na festiwalu Pomorskiej Jesieni Jazzowej w Bydgoszczy w 1981 r. (z Grażyną Auguścik).

W zespole grali także: Aleksy Awdiejew – pf., Paweł Dalach, Przemysław Gwoździowski, Leszek Szczerba – sxf., cl., Jan Nowacki – cb., Grzegorz Motyka – g., Jacek Brzycki, Jan Budziaszek, Jan Pilch, Andrzej Popiel – dr. Współpracowały z nim także wokalistki Grażyna Auguścik i Ewa Domagała[1].

Bibliografia