Polish Jazz Quartet

Zgłoszenie do artykułu: Polish Jazz Quartet

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Polish Jazz Quartet

Data powstania:

1963

Data rozwiązania:

1966

Informacje

Zespół jazzowy utworzony w 1963 r. przez Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego – ten. sxf. (pierwszy zespół w karierze tego muzyka), z Andrzejem Dąbrowskim – dr., Wojciechem Karolakiem – pf, Juliuszem Sandeckim – cb. Tego ostatniego zastępowali później kolejno Roman Dyląg i Stanisław Zwierzchowski. Na estradzie zadebiutował podczas Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Antibes (Francja). Europejską sławę – mimo że w kraju nie był jeszcze znany – zyskał dzięki koncertom w paryskim Jazz Club Blue Note i tournée po RFN. W kraju wystąpił po raz pierwszy na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Jazzowej „Jazz Jamboree” w 1964 r. w Warszawie. Nagrał LP Polish Jazz Quartet. W 1965 r. wystąpił w filmie Jazz aus Polen (reż. Janusz Majewski), zrealizowanym przez Joachima Berendta dla zachodnioniemieckiej TV. Przestał istnieć w 1966 r. Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” (odcinek 85 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego)[1].

Bibliografia