Proletaryat

Zgłoszenie do artykułu: Proletaryat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Proletaryat

Data powstania:

listopad 1987

Informacje

Grupa rockowa utworzona w listopadzie 1987 r. w Pabianicach. Pierwszy skład: Dariusz Kacprzak – bg., Tomasz Olejnik – voc., Jarosław Siemienowicz – g. oraz Robert Szymański – dr. (miesiąc później zastąpił go Zbigniew Marczyński). Zadebiutowała w 1988 r. na Rock Master w Pabianicach. Pierwszy LP Proletariat nagrała w 1990 r. Wystąpiła na Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie w latach 1989–1994 (w 1990 r. zdobyła I nagrodę, nagrodę dziennikarzy i publiczności), w katowickich Odjazdach w latach 1991–1995, a także w warszawskiej Zadymie, w sopockim Atlasie Polskiego Rocka oraz w koncercie poświęconym pamięci Ryszarda Riedla List do R. na 12 głosów. Z zespołem współpracowali m.in.: Robert Hajduk, Piotr Pniak – dr., Ireneusz Zugaj, Piotr Zalewski – g. W 2005 r. Jarosława Siemienowicza zastąpił Konrad Jeremus[1].

Bibliografia