Psia Wachta

Zgłoszenie do artykułu: Psia Wachta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Psia Wachta

Informacje

Zespół Psia Wachta powstał pod koniec lat 90., po czym szybko zawiesił działalność. Reaktywował się ponownie na początku 2002 r. Po wielu zmianach personalnych jego skład ustabilizował się i obecnie tworzą go: Aleksandra Wojciechowska – fl., Katarzyna Kalicka – vno, Szymon Wysokiński – voc., lider, Bartosz Turzyński – hca., voc., Marcin Chatys – cb. i Piotr Gruszczyński – g.

Muzycznie i tematycznie grupa porusza się w klimatach piracko-korsarskich. Posiada dużą ilość własnych kompozycji utrzymanych w tej stylistyce, m.in.: Psia Wachta, Charlie Vane, Nie maKorsarze. Na swoim koncie ma wiele wyróżnień. Do najważniejszych należy 1. miejsce i Nagroda Publiczności na festiwalu „Zęza” w Łaziskach Górnych (2004 r.) oraz „Mały Dzwonek” na festiwalu Port Pieśni Pracy (2004 r.)[1].

Bibliografia