Quartet Klezmer Trio

Zgłoszenie do artykułu: Quartet Klezmer Trio

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Quartet Klezmer Trio

Data powstania:

2004

Informacje

Wokalno-instrumentalne Quartet Klezmer Trio powstało w 2004 r. z inicjatywy absolwentów krakowskiej Akademii Muzycznej – Magdeleny Brudzińskiej – voc., vla., Oskara Guta – acc. i Michała Siudyszewskiego – cb.

Muzycy zdobywali doświadczenie, występując w rozmaitych formacjach klezmerskich i podczas koncertów na prestiżowych imprezach muzycznych w kraju i za granicą. Współpracowali z orkiestrami i teatrami, ale też z radiem i telewizją.

Trio wykonuje muzykę żydowską i bałkańską muzykę klezmerską we własnych aranżacjach. Gra żywiołowo, wykorzystując bogactwo brzmień i nastrojów, co dokumentuje płyta zespołu pt. Klezmer Street Songs (2004 r.). Na co dzień występuje w Arielu i Klezmer Hois – najpopularniejszych krakowskich restauracjach żydowskich. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Młodych Żydów i Żydówek „Czulent”[1].

Bibliografia

1. 

Rabiański, Radosław

2. 

http://www.qklezmer.pl/
Strona internetowa zespołu Quartet Klezmer Trio [odczyt: 05.03.2010].