Zgłoszenie do artykułu: RSC

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

RSC

Data powstania:

listopad 1981

Informacje

Grupa rockowa utworzona w listopadzie 1981 r. w Rzeszowie w składzie: Wiesław Bawor – vno, Zbigniew Działa – voc., g., Michał Kochmański – dr., Wiktor Kucaj – kbrd., Piotr Spychalski – kbrd., Andrzej Szczypek – bg., Andrzej Wiśniowski – g., lider.

Zadebiutowała w marcu 1982 r. koncertem w Hali Walter w Rzeszowie. Na Festiwalu Muzyków Rockowych Jarocin ’82 zdobyła II nagrodę. Do 1984 r. brała udział w wielu imprezach rockowych w kraju. Dokonała nagrań dla archiwum Polskiego Radia oraz płytowych, m.in. na LP RSC.

W grudniu 1984 r. zawiesiła działalność. Ostatni skład: Wiesław Bawor – vno, Zbigniew Działa – voc., g., Michał Kochmański – dr., Wiktor Kucaj – kbrd., lider, Witold Sondaj – g., Piotr Spychalski – kbrd., Mariusz Zych – bg.

Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” odcinek 94 (reż. Ryszard Wolański).

Reaktywowała się w marcu 1994 r. i wznowiła działalność koncertową. Nagrała stary repertuar w nowym opracowaniu na CD RSC: Maraton rockowy.

RSC lat 90. tworzyli m.in.: Zbigniew Działa – voc., g., Krzysztof Dziuba – bg., Wiktor Kucaj – org., lider, Michał Kochmański – dr., Waldemar Rzeszut, Wojciech Tarnowski – g., Tomasz Kiersnowski – hca., Andrzej Balawender, Orest Telwach – vno[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 06.02.2011].