Ragtime Duo

Zgłoszenie do artykułu: Ragtime Duo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Ragtime Duo

Ragtime Duo + 1

Data powstania:

1983

Informacje

Duet jazzowy Mieczysław Mazur – pf., Andrzej Jastrzębski – tb., utworzony wiosną 1983 r. w Warszawie. W latach 1964–1969 obaj muzycy grali w zespole Ragtime Jazz Band. Zadebiutował jesienią 1983 r. w Zamościu.

Dokonał archiwalnych nagrań dla Polskiego Radia, koncertował w klubach jazzowych w wielu miastach Polski. Popularyzował jazz na koncertach szkolnych Estrady Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie i Małej Akademii Jazzu, prowadzonej przez Oddział Północny Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

Występował także jako Ragtime Duo + 1, m.in. z Jerzym Bartzem, Zdzisławem Gunią – dr., Henrykiem Majewskim – tr., Heleną Mieszkuniec – voc., Henrykiem Stefańskim – bjo, g.

Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” (odcinek 102 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego). Z inicjatywy duetu reaktywował się Ragtime Jazz Band, który wystąpił podczas koncertu galowego XX Festiwalu Old Jazz Meeting ’86[1].

Bibliografia