Rezerwat

Zgłoszenie do artykułu: Rezerwat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Rezerwat

Data powstania:

1981

Informacje

Zespół pop-rockowy utworzony w 1981 r. w Łodzi. Pierwszy skład: Andrzej Adamiak – bg., voc., lider, Wiktor Daraszkiewicz – g., Zbigniew Nikodemski – kbrd. W tym samym roku zadebiutował na łódzkim Rockowisku, dokonał też nagrań dla Programu III Polskiego Radia. W 1983 r. nagrał LP Rezerwat w składzie powiększonym do kwintetu (Mariusz Jeremus – g., Piotr Mikołajczyk – dr.).

Już w rok od momentu powstania, utwory grupy nie przestawały schodzić z czołówek list przebojów. Zrealizował recitale i teledyski dla TVP. Koncertował na ważniejszych imprezach rockowych w kraju, a także w Czechosłowacji, Niemczech, Francji i Holandii. Do czasu rozwiązania w 1988 r. z zespołem współpracowali na estradzie i w nagraniach m.in.: Wiesław Żak – g, Gerard Klawe i Andrzej Żukiewicz – dr.

Wznowił działalność w 1992 r. w składzie: Andrzej Adamiak – bg., voc., lider, Marcin Jędrych – g., Zbigniew Nikodemski – kbrd., Sławomir Romanowski – dr. Nagrał większość dawnego repertuaru w nowych opracowaniach na CD, wydanych przez Top MusicKarolex, i ponownie zawiesił działalność. Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rockowej” odcinek 96 (reż. Ryszard Wolański).

W 1998 r. pretekstem do powrotu na estradę stało się nagranie nowej wersji piosenki Zaopiekuj się mną do filmu To my (reż. Waldemar Szarek). Jednak konflikt w zespole doprowadził do procesu sądowego o nazwę i w ostateczności do utworzenia przez Andrzeja Adamiaka w 2001 nowego Rezerwatu (z Rafałem Jędrzejakiem – kbrd., Bartłomiejem Pieprzem – g. i Przemysławem Kuczyńskim – dr.)

W 2016 r. z okazji swojego 30-lecia nakładem Polskiego Radia wydaję płytę Dotykaj, trzecia oficjalna płyta zespołu oraz pierwsza wydana niemal 30 lat od ostatniej[1], [2].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://rezerwat.pl/bio/
Oficjalna strona internetowa zespołu Rezerwat [odczyt: 02.08.2011].