Rhythm & Blues

Zgłoszenie do artykułu: Rhythm & Blues

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Walicki, Franciszek

założyciel, kierownik programowo-artystyczny

Bogdanowicz, Leszek

gitara

kierownik muzyczny

Kirsznik, Jan

saksofon tenorowy

Malicki, Edward

perkusja

Sułocki, Andrzej

fortepian

Szymański, Leonard

kontrabas

Tarnowski, Marek

wokal

Wyrobek, Bogusław

wokal

Jordan, Andrzej

wokal

Burano, Michaj

wokal

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

https://culture.pl/pl/artykul/rythm-and-blues
Portal „Culture.pl” prowadzony przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie [odczyt: 15.03.2017].

3. 

Wilczkowiak, Wiesław