Zgłoszenie do artykułu: SPK

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

SPK

Data powstania:

2001

Informacje

Nazwę zespołu można tłumaczyć na wiele sposobów, m.in. jako „Stare Podgórze Kraków”, „Stare Podgórze Kamienice” czy „Stała Potrzeba Konopi”.

Powstał w 2001 r. w składzie: „Tito”, „Mentor” i „Buba”. „Tito” stale współpracuje z zespołem DRIM, z którym nagrał kilka utworów (Pierwszy dzień nagrywek, Herosi, Drim gra rap, Moi mili). „Mentor” i „Buba” tworzyli wcześniej skład WMK (Wolne Miasto Kraków).

Utwory SPK mają stanowić dla słuchaczy odskocznię od prozy życia. Ich naczelnym hasłem jest „carpe diem” (chwytaj dzień) i krytyka konsumpcyjnego stylu życia. Zachęcają do większej tolerancji i akceptacji dla ludzi. Kompozycje najciekawsze i najlepiej przyjmowane na koncertach to: Niebawem, Śmiało, BPNT, Czemu tak jest, Pieniądze to nie wszystkoChciwość.

Na produkcje SPK duży wpływ ma twórczość grup hip-hopowych z Europy Środkowej, głównie czeskich i węgierskich. Czerpią też z klasyki hip-hopu (Wu-Tang Clan, Redman, KRS-1, The Roots). Słychać w nich również elementy muzyki etnicznej i filmowej. Grupa zagrała kilka koncertów w krakowskich klubach (m.in.: Ułan Bator, Klub Otwarty – impreza Hip-Hop Escape 2)[1].

Bibliografia