SexBomba

Zgłoszenie do artykułu: SexBomba

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Nazwa:

SexBomba

Data powstania:

1986

Informacje

Legionowski zespół punk rockowy. Powstał w 1986 r. w warszawskim ZOO, bowiem jego założyciele byli wówczas jego pracownikami (Bogdan Kozieł – g., Bogdan Rogucki – bg., Robert Szymański – voc., Krzysztof Wiechowicz – dr.). W tym samym roku wziął udział w konkursie na Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie. Występował tam zresztą kilkakrotnie, a także na innych znaczących imprezach rockowych, m.in. Rock Atak, Rock dla Pokoju, Róbrege, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Odjazdy, Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej Opole, a także w ZSRR.

W 1989 r. ukazały się pierwsze nagrania na MC Kiedy ??? wreszcie wybuchnie Sex Bomba, a rok później debiutancki LP Sex Bomba: To niemożliwe (z Dominikiem Dobrowolskim zamiast Krzysztofa Wiechowicza i Piotrem Welcelem zamiast Bogdana Roguckiego).

W latach 1996–2003 występował w składzie: Artur Foremski – voc., g., Dariusz Piskorz – dr., Robert Szymański – voc., Piotr Welcel – bg. Od 2004 r. zespół tworzą: Dominik Dobrowolski – dr., Bogdan Nowak – g., Piotr Welcel – bg., Robert Szymański – voc[1].

Bibliografia