SexBomba

Zgłoszenie do artykułu: SexBomba

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

SexBomba

Data powstania:

1986

Informacje

Legionowski zespół punk rockowy. Powstał w 1986 r. w warszawskim ZOO, bowiem jego założyciele byli wówczas jego pracownikami (Bogdan Kozieł – g., Bogdan Rogucki – bg., Robert Szymański – voc., Krzysztof Wiechowicz – dr.). W tym samym roku wziął udział w konkursie na Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie. Występował tam zresztą kilkakrotnie, a także na innych znaczących imprezach rockowych, m.in. Rock Atak, Rock dla Pokoju, Róbrege, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Odjazdy, Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej Opole, a także w ZSRR.

W 1989 r. ukazały się pierwsze nagrania na MC Kiedy ??? wreszcie wybuchnie Sex Bomba, a rok później debiutancki LP Sex Bomba: To niemożliwe (z Dominikiem Dobrowolskim zamiast Krzysztofa Wiechowicza i Piotrem Welcelem zamiast Bogdana Roguckiego).

W latach 1996–2003 występował w składzie: Artur Foremski – voc., g., Dariusz Piskorz – dr., Robert Szymański – voc., Piotr Welcel – bg. Od 2004 r. zespół tworzą: Dominik Dobrowolski – dr., Bogdan Nowak – g., Piotr Welcel – bg., Robert Szymański – voc[1].

Bibliografia