Simple Acoustic Trio

Zgłoszenie do artykułu: Simple Acoustic Trio

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Simple Acoustic Trio

Simple Acoustic Quartet

Wasilewski-Kurkiewicz-Miśkiewicz Trio

Marcin Wasilewski Trio

Data powstania:

1990

Informacje

Zespół jazzowy utworzony w 1990 r. w Koszalinie przez uczniów tamtejszego Liceum Muzycznego w składzie: Sebastian Demydczuk – pf., Sławomir Kurkiewicz – bg., Marcin Wasilewski – dr. Debiutował rok później w konkursie Jazz Juniors ’91w Krakowie, gdzie zdobył III nagrodę. W 1992 r. powiększył się do kwartetu (Sebastian Demydczuk – dr., Cezariusz Gadzina – sopr. sxf., alt sxf., Sławomir Kurkiewicz – cb., Marcin Wasilewski – pf.).

Jako Simple Acoustic Quartet wystąpił w finale konkursu jazzowego w Hoeilaart (Belgia), zdobył główną nagrodę w konkursie podczas Jazzin’ Sorgues Festival we Francji w 1993 r., wystąpił też na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym „Jazz Jamboree” w Warszawie.

W 1994 r. Sebastiana Demydczuka zastąpił Michał Miśkiewicz. W tym samym roku trio nawiązało współpracę z Tomaszem Stańką tworząc Tomasz Stańko Quartet.

Uczestniczyło też w nagraniach płytowych z Henrykiem Miśkiewiczem. Wspólnie z nim jest laureatem nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk 2001 w kategorii album roku – jazz (CD Henryk Miśkiewicz & Simple Acoustic Trio: Lyrics), w ankiecie Jazz Top magazynu „Jazz Forum” zdobył tytuł zespołu akustycznego (2001 r.), wspólnie z Tomaszem Stańką zdobył także w tej ankiecie tytuł zespołu akustycznego (w latach 2003–2004) oraz tytuł albumu roku za CD Tomasz Stańko Quartet: Soul of Things (2002 r.) i CD Tomasz Stańko Quartet: Suspended Night (2004 r.).

Od 2005 r. występuje i nagrywa pod nazwą Wasilewski-Kurkiewicz-Miśkiewicz Trio.

Jest laureatem nagrody polskiego przemysłu fonograficznego:

– Fryderyk 2005 w kategorii album roku – jazz (CD Wasilewski-Kurkiewicz-Miśkiewicz Trio), a pianista Marcin Wasilewski otrzymał tę samą nagrodę w kategorii jazzowy muzyk roku,

– Fryderyk 2008 w kategorii jazzowy albym roku (CD Marcin Wasilewski Trio – Sławomir Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz: January), a pianista Marcin Wasilewski otrzymał tę samą nagrodę w kategorii jazzowy muzyk roku[1].

Bibliografia