Siostry Do-Re-Mi

Zgłoszenie do artykułu: Siostry Do-Re-Mi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Siostry Do-Re-Mi

Data powstania:

1945

Data rozwiązania:

1962

Informacje

Pierwszy powojenny żeński tercet wokalny utworzony latem 1945 r. w Krakowie przez siostry Annę Wrońską-Stanek (Do) i Janinę Wrońską-Snagowicz (Re) oraz Irenę Kusiak (Mi), którą zastępowały kolejno Nina Kołpacz i Zofia Kowalik.

Po raz pierwszy wystąpił publicznie w lipcu 1945 r. Dwa miesiące później otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Śpiewaczym.

Zdobył popularność występując w miastach i miasteczkach, w salach koncertowych i halach fabrycznych, w szkołach i szpitalach. Do chwili rozwiązania w 1962 r. dał ponad trzy tysiące koncertów. Zrealizował także wiele nagrań radiowych i płytowych. Nagrane przez tercet piosenki Warszawa, ja i ty oraz Jest taki jeden skarb wykorzystane zostały w filmie Skarb (reż. Leonard Buczkowski).

Losy zespołu przypomniano w latach 70. i 80. w audycjach radiowych Lubię szum starej płytyStudio Gama oraz w programach TV Klub Muzycznych Wspomnień i telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” odc. 106 (reż. Ryszard Wolański)[1].

Bibliografia