Spinakery

Zgłoszenie do artykułu: Spinakery

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Spinakery

Informacje

Autorski zespół szantowy Michała Kowalczyka – voc., g. Zadebiutował na katowickim przeglądzie piosenki żeglarskiej Tratwa ’87.

Podstawowy repertuar zespołu tworzą piosenki z muzyką i tekstami Michała Kowalczyka, a także popularne i tradycyjne piosenki żeglarskie, polskie i obce. Z zespołem o często zmieniającej się obsadzie współpracowali m.in.: Sławomir Błachnio, Michał Danielewicz, Włodzimierz Dębski, Piotr Kazikowski, Anna Kocyła, Jacek Kocyła, Marek Kozak, Andrzej Ligocki, Tomasz Siemionek, Paweł Zakrzewski, Piotr Zakrzewski, Artur Zdanowicz.

Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień na regionalnych festiwalach piosenki żeglarskiej oraz nagród na Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Shanties w Krakowie w 1990 r. (I nagroda ex aequo dla lidera zespołu Tomasza Siemionka i zespołu w konkursie współczesnej piosenki żeglarskiej), w 1997 r. (nagroda prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego za całokształt działalności)[1].

Bibliografia