Swing Session

Zgłoszenie do artykułu: Swing Session

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Swing Session

Informacje

Warszawska supergrupa jazzowa, utworzona w 1977 z inicjatywy Henryka Majewskiego. Zadebiutowała na festiwalu OJM w Warszawie w 1977 w składzie: Stanisław Cieślak – tb, Tadeusz Federowski – dr, Zbigniew Jaremko – ts, H. Majewski – tp, Henryk Miśkiewicz – as, Włodzimierz Nahorny – p, Jerzy Stawarz – cb, Henryk Stefański – g. Była formacją o zmiennym składzie. Skupiała muzyków o różnych orientacjach stylistycznych. Działała okazjonalnie. Po raz drugi wystąpiła publicznie dopiero po roku, także na festiwalu OJM. Trzeci jej występ odbył się dziesięć miesięcy później na MFMJ Jazz Jamboree ’78 w Warszawie. Potem na rok zawiesiła działalność estradową, realizując jedynie nagrania radiowe i płytowe. Od 1979 występowała głównie w kraju, m.in. na festiwalu OJM w latach 1979-83 i na MFMJ Jazz Jamboree w 1981 i 1983. Zrealizowała recital tv w cyklu Panorama Jazzu Polskiego. Jest bohaterem hasła w tv LPMR odc. 106 (reż. R. Wolański). Współpracowała z wokalistami Ewą Bem i Andrzejem Dąbrowskim. W zespole grali także: Andrzej Jagodziński – fh; Janusz Kozłowski – cb; Andrzej Olejniczak – ts; Robert Majewski – tp; Zbigniew Konopczyński, Andrzej Piela – tb; Paweł Perliński – p; Jacek Sobek – dr[1].

Bibliografia