Zgłoszenie do artykułu: Test

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Test

Data powstania:

1971

Informacje

Grupa rockowa utworzona wiosną 1971 r. w Warszawie w składzie: Tomasz Dziubiński – g., Wojciech Gąssowski – voc., perc., lider, Bogdan Gorbaczyński – bg, Ryszard Gromek – dr., Aleksander Michalski – ten. sxf., bar. sxf., fl., Andrzej Mikołajczak – org.

Zadebiutowała w 1971 r. na koncertach w klubie studenckim „Stodoła” w Warszawie. W tym samym roku dokonała też pierwszych nagrań radiowych i płytowych. Mimo ciągłych zmian personalnych brała udział w licznych koncertach estradowych w kraju i za granicą. Występowała także w programach TV. W 1973 r. związała się z radiowym Studiem „Rytm”, dla którego dokonała kolejnych nagrań.

Rok później w składzie: Wojciech Gąssowski – voc., lider, Tadeusz Kłoczewiak – bg., Dariusz Kozakiewicz – g., Henryk Tomala – dr., nagrała LP Test & Wojciech Gąssowski, wydany przez Pronit.

Jesienią 1976 r. wystąpiła na pożegnalnym koncercie w warszawskiej „Stodole” w składzie: Kazimierz Cwynar – bg., Maciej Czaj – dr., Wojciech Gąssowski – voc., lider, Dadiusz Kozakiewicz – g., Jacek Krzaklewski – g. Reaktywowała się w 1991 r. z okazji koncertów Trzy dekady polskiego rocka.

Grupa jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” odcinek 153 (reż. Ryszard Wolański).

W 1991 r. ukazał się CD Popołudnie z młodością: Chochoły, Polanie, Skaldowie, Test, a rok później CD Test, zawierający repertuar pierwszego LP, uzupełniony radiowymi nagraniami zespołu z lat 1972–1973. CD Złota Kolekcja: Test zawiera nagrania z lat 1971–1974 dokonane dla Polskiego Radia i Polskich Nagrań[1].

Bibliografia