The Quartet

Zgłoszenie do artykułu: The Quartet

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

The Quartet

Data powstania:

1977

Informacje

Kwartet jazzowy utworzony jesienią 1977 r. w składzie: Paweł Jarzębski – cb., Sławomir Kulpowicz – pf., Janusz Stefański – dr., Tomasz Szukalski – sopr. sxf., ten. sxf. Powstanie zespołu zbiegło się z rozpadem Kwartetu Zbigniewa Namysłowskiego, w którym grali Paweł Jarzębski, Sławomir Kulpowicz i Janusz Stefański, oraz grupy Tomasz Stańko-Edward Vesala, z którą współpracował Tomasz Szukalski. Zadebiutował w 1977 r. nagraniami dla archiwum Polskiego Radia. W styczniu 1978 r. odbył trasę koncertową po kraju. Oficjalnie pod nazwą The Quartet – zespół bez lidera złożony z czwórki indywidualności muzycznych – wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Jazzowej „Jazz Jamboree” w 1978 r. w Warszawie. Koncertował za granicą, m.in. na Voss Jazz Festival w Norwegii, we Włoszech, NRD, na Węgrzech i w USA. W repertuarze inspirowanym muzyką McCoy Tynera i Johna Coltrane’a dominowały kompozycje Sławomira Kulpowicza. Przestał istnieć w 1980 r. W 2005 r. wznowił działalność koncertową w pierwotnym składzie, dając kilkanaście recitali w krajowych klubach jazzowych[1].

Bibliografia