The Willows Revival Singers

Zgłoszenie do artykułu: The Willows Revival Singers

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Domańska, Maria

wokal

Kastner, Romana

wokal

Żelazny, Małgorzata

wokal

Adamek, Kazimierz

wokal

Przęczek, Krzysztof

wokal

Dobrowolski, Kazimierz

wokal, banjo, gitara

Mazur, Krzysztof

kontrabas

Zygadło, Janusz

perkusja

Sobol, Maciej

perkusja

Górka, Eugeniusz

organy

kierownik zespołu

Michalik, Roman

fortepian

kierownik zespołu

Kościelniak, Bogdan

trąbka

Traciewicz, Bogdan

klarnet

Nowak, Janusz

puzon

Nowak, Jan

kontrabas

Nowak, Aleksander

perkusja

Ciaputa, Renata

wokal

Kozioł, Elżbieta

wokal

Kulpa, Elżbieta

wokal

Brońka, Andrzej

wokal

Wydrzyński, Lesław

kontrabas

Wać, Jacek

perkusja

Bibliografia