Trio Profesora Mikołaja Lewickiego

Zgłoszenie do artykułu: Trio Profesora Mikołaja Lewickiego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Trio Profesora Mikołaja Lewickiego

Tercet Wokalny Mikołaja Lewickiego

Data powstania:

1935
Zespół powstał około wyżej wymienionego roku.

Informacje

Żeńskie trio wokalne, zorganizowane około 1935 r. i kierowane przez Mikołaja Lewickiego. W jego skład wchodziły absolwentki studiów wokalnych w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie: Ada Kamińska, urodzona 18 czerwca 1906 r. w Warszawie jako córka Antoniego i Władysławy. Zadebiutowała w 1927 r. W 1932 r. została laureatką I Międzynarodowego Konkursu Śpiewaków i Skrzypków we Wiedniu. Do wybuchu II wojny światowej była na stałe zaangażowana do Polskiego Radia w Warszawie; Wiktoria Skwarczewska – śpiewaczka operowa, dysponowała głosem sopranowym. Urodziła się około 1900 r. W 1929 r. ukończyła studia wokalne w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. W 1936 r. była solistką Opery w Teatrze Wielkim w Warszawie, brała udział w inscenizacjach oper (np. Cyrulika Sewilskiego Gioacchino Rossini‘ego) i operetek (Orfeusza w piekle Jakuba Offenbacha, Ptasznika z Tyrolu Carla Zellera i in.). Występowała ponadto z recitalami w Polskim Radiu. Po II wojnie światowej działała jako pedagog w Elblągu i Warszawie – uczyła gry fortepianowej. Zmarła 12 stycznia 1980 r. w Warszawie; ponadto w skład zespołu wchodziła Olga Mario. Zespół dokonał w 1936 r. nagrań płytowych w „Syrenie Record”, zrealizowanych dla Ministerstwa Spraw Wojskowych. Reprezentował bardzo wysoki poziom artystyczny[1].

Bibliografia