Zgłoszenie do artykułu: Turbo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Turbo

Data powstania:

styczeń 1980

Informacje

Grupa rockowa utworzona w styczniu 1980 r. w Poznaniu w składzie: Wojciech Anioła – dr., Wojciech Hoffmann – g., Wojciech Sowula – voc., Henryk Tomczak – bg. Zadebiutowała w kwietniu 1980 r. na koncercie w klubie studenckim Sęk w Poznaniu. W tym samym roku dokonała pierwszych nagrań archiwalnych w Rozgłośni Wrocławskiej Polskiego Radia i wystąpiła na Międzynarodowej Wiośnie Estradowej w Poznaniu.

W 1981 r. z nowym wokalistą Piotrem Krystkiem dokonała kolejnych nagrań radiowych. Uczestniczyła we wszystkich prestiżowych imprezach rockowych, m.in. Rock Arena w Poznaniu w 1981 r., Rockowisku w Łodzi w latach 1981–1982 i w Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie w 1982 r.

Po zmianach personalnych zmieniła stylistykę z hard-rockowej na heavy-metalową. W składzie: Wojciech Anioła – dr., Wojciech Hoffmann – g., lider, Grzegorz Kupczyk – voc., Andrzej Łysów – g., Piotr Przybylski – bg. dokonała licznych nagrań radiowych i płytowych, które ukazały się także w Europie Zachodniej. Do 1991 r. brała udział w wielu imprezach rockowych w kraju, koncertowała także wielokrotnie w Czechosłowacji i na Węgrzech. Konflikty sprawiły, że w 1992 r. zawiesiła działalność.

Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” odcinek 161 (reż. Ryszard Wolański). Kilkakrotnie podejmowano próby reaktywowania grupy w różnych składach. Brali w nich udział muzycy z podstawowego składu oraz m.in: Marian Białoży, Robert „Litza” Friedrich – g., Daniel Cybusz, Tomasz Goehs, Szymon Ziomkowski – dr., Radosław Kaczmarek, Bogusz Rutkiewicz – bg. Z zespołem współpracowali także: Ryszard Oleksy, Marek Olszak, Tomasz Olszewski, Przemysław Pahl, Alan Sors, Krzysztof Szmigiero.

W 1999 r. wznowiła działalność. Wystąpiła w koncertach Metalmania ’99, a rok później nagrała CD Turbo: Awatar w kwartecie: Mariusz Bobkowski – dr., Wojciech Hoffmann – g., Grzegorz Kupczyk – voc., Bogusz Rutkiewicz – bg. Po odejściu z zespołu Grzegorza Kupczyka w 2007 r. Turbo tworzą: Wojciech Hoffmann – g., Dominik Jokiel – g., Tomasz Krzyżaniak – dr., Bogusz Rutkiewicz – bg[1].

Bibliografia