Zgłoszenie do artykułu: Vist

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Vist

Data powstania:

1979

Informacje

Grupa wokalna utworzona w 1979 r. w Poznaniu ze słuchaczy tamtejszego Studia Sztuki Estradowej w składzie: Bożena Krata, Wanda Kwietniewska, Małgorzata Ostrowska, Mira Roszkiewicz, Andrzej Sobolewski, Grzegorz Stróżniak.

Występowała z własnym repertuarem, towarzyszyła także innym wykonawcom, m.in. Krzysztofowi Krawczykowi i Betty Dorsey podczas jej polskiego tournée. Śpiewała na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1980 r. W czerwcu tego samego roku piosenka Poszedł w świat w jej wykonaniu zajęła I miejsce w plebiscycie radiowego Studia Gama. Po rozwiązaniu grupy kilka osób weszło w 1981 r. w skład zespołu Lombard[1].

Bibliografia