Zgłoszenie do artykułu: Voo Voo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Voo Voo

Data powstania:

luty 1985

Informacje

Warszawska grupa rockowa utworzona w lutym 1985 r. przez gitarzystę, kompozytora i autora tekstów Wojciecha Waglewskiego. W triu z Wojciechem Morawskim – dr. i Andrzejem Nowickim – bg. dokonała pierwszych nagrań radiowych. W kwartecie z Milo Kurtisem – pf. nagrała pierwszy LP Voo Voo. Na Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie w 1985 r. wystąpiła z Markiem Czapelskim zamiast Wojciechem Morawskiego.

Od 1986 do 1990 r. grupę tworzyli: Wojciech Waglewski – g., voc., lider, Jan Pospieszalski – bg., Mateusz Pospieszalski – sopr. sxf., alt sxf., acc., Andrzej Ryszka – dr. W 1988 r. jej LP Sno-powiązałka zajął IX miejsce w ankiecie krytyków „Magazynu Muzycznego” na najlepszą płytę 20-lecia.

Wzięła udział w nagraniach muzyki do filmów fabularnych Trio (reż. Paweł Karpiński), Nadzieja (reż. Tadeusz Pałka), Zaćmienie Piątego Słońca (reż. Krzysztof Bukowski), Seszele (reż. Bogusław Linda), Człowiek Wózków (reż. Mariusz Malec), Strefa ciszy (reż. Krzysztof Lang) i rysunkowego Tytus, Romek i A’Tomek wśród złodziei marzeń (reż. L. Gładysz); muzyki do spektakli teatralnych i baletowych Makbet, Popioły. Koncertowała w kraju i za granicą, m.in. w Rosji, Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Czechach, Szwecji i na Słowacji.

W 1990 Andrzeja Ryszkę zastąpił Piotr Żyżelewicz, a w 1998 r. Jana Pospieszalskiego – Karim Martusewicz. Karierze zespołu poświęcone jest hasło w telewizyjne wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” odcinek 173 (reż. Ryszard Wolański)[1].

Bibliografia