Wolna Grupa Bukowina

Zgłoszenie do artykułu: Wolna Grupa Bukowina

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Wolna Grupa Bukowina

Data powstania:

1971

Informacje

Grupa wokalno-instrumentalna utworzona przez Wojciecha Bellona i grono jego przyjaciół. Zadebiutowała w 1971 r. na Giełdzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie. Trzon zespołu stanowili Wojciech Bellon – voc., g., lider i Grażyna Kulawik – voc. Do 1974 r. skład zespołu nie był stały, wahał się od dwóch do osiemnastu osób. Od 1975 r. z zespołem związani byli m.in.: Wojciech Jarociński, Wacław Juszczuszyn, Michał Lorenc, Jacek Skubikowski – voc., g., Bogusław Mietnowski, Marek Patrzałek, Andrzej Pawlik, Andrzej Żurek – bg., Jan Hnatowicz, Ryszard Styła – g, Benedykt Radecki, Jacek Wojnarowski – dr., Elżbieta Adamiak, Maria Wiernikowska – voc. oraz Adam Ziemianin.

Brała udział w Festiwalach Piosenki Turystycznej Bazuna w Gdańsku w latach1972–1973, Giełdzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie w 1974 r. oraz na Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie w 1974 r., gdzie zdobyła nagrodę specjalną jury oraz nagrodę Związku Autorów i Kompozytorów. Koncertowała także na Targach Estradowych w Poznaniu w 1975 r., Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’80 oraz za granicą, m.in. w Taszkiencie, Rydze, Belgradzie i Bratysławie. W 1978 r. dokonała pierwszych nagrań archiwalnych (EP dla Tonpressu, MC dla Wifonu oraz dla Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach).

W 1985 r., po śmierci Wojciecha Bellona, zawiesiła działalność estradową. Wznowiła ją w 1991 r. (Grażyna Kulawik, Wojciech Jarociński, Wacław Juszczyszyn oraz Robert Szydło – bg.) koncertami promującymi pierwszy CD Wolna Grupa Bukowina: Bukowina (ze śpiewnikiem), zawierający archiwalne nagrania z lat 1975–1985. Jej karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 198 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego)[1].

Bibliografia