Zespół Salonowy Stefana Rachonia

Zgłoszenie do artykułu: Zespół Salonowy Stefana Rachonia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Zespół Salonowy Stefana Rachonia

Data rozwiązania:

wrzesień 1939

Informacje

Orkiestra salonowa (septet) Polskiego Radia. Nagrodzona w 1936 r. pierwszą nagrodą w konkursie wykonawców Polskiego Radia. W lutym 1936 r. ukazały się jej cztery płyty nagrane dla „Syreny Record”. Uczestniczyli w nich następujący muzycy: Julian Butkiewicz – tr.; muzyk o nazwisku Duralski – pf.; Jerzy Gawryluk – fl.; Janiszewski – vc.; Stefan Rachoń – dyrekcja, vno; Władysław Skrzypiec – cb.; Słowakiewicz – vno. Zespół istniał do września 1939 r. i etatowo związany był z Polskim Radiem w Warszawie[1].

Bibliografia