Zgłoszenie do artykułu: Żuki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Żuki

Data powstania:

1985

Informacje

Bydgoski zespół wokalno-instrumentalny. Powstał w 1985 r. w składzie: Piotr Andrzejewski – voc., g., Jerzy Bołka – dr., Marek Posieczek – bg., Adam Staniszewski – voc., g. Swój repertuar oparł na rodzimej i zachodniej klasyce rozrywkowej lat 60-tych (m.in. Czerwone Gitary, The Beatles, Led Zeppelin). Brał udział w licznych krajowych imprezach estradowych i plenerowych oraz w koncertach w Austrii, Niemczech, Szwecji, Francji, Libanie, Izraelu i ośrodkach polonijnych USA i Kanady[1].

Bibliografia